طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات دندانپزشکی 
 

.......... طرح هاي تحقيقاتي سال 91 ..........

 
 

بررسي باليني تغيير رنگ ميناي اچ شده پس از مواجه فوري و تاخيري با يک نوع ماده رنگي

دکتر ندا اسلامی
بررسي الکتروميوگرافي فعاليت عضله اربيکولاريس اريس پس از استفاده از سلولهاي بنيادي مزانشيمي در ترميمشکاف لب

دکتر براتعلی رمضان زاده- دکتر آرزو جهان بین
بررسی ریزنشت باکتریال سیلرهای MTA-fill apexوiRoot-SP
 
دکتر مريم بيدار- دکتر مريم فرقاني راد
مقايسه‏ي تغيير ايجاد شده درpHتوسط Calcium Enriched Mixtureو هیدروکسید‏کلسیم در نقايص تحليلي شبيه سازي شده در سطح ريشه

دکتر مريم فرقاني راد-دکتر حميد جعفرزاده
ارزیابی تغییرات ابعادی مفصل گیجگاهی‏ فکی در تصاویرCBCTمبتلایان به اختلالات مفصل تمپورومندیبولر(TMD)
 
دکترماهرخ ایمانی مقدم- دکترعلی باقرپور
بررسي اثر درمان با ليزر کم توان بر برگشت نتايج درمان به دنبال گسترش سريع کام در رت
 
دکتر اسلامي- دکتر احراري
مقايسه تاثير نيروهاي انتيروزيو ارتدنسي بر پالپ دندانهاي انسان در دو رده سني مختلف
 
دکتر ابطحي – دکتر اسلامي
بررسي اثر چند دهانشويه حاوي ذرات نانو روي تغيير رنگ مينا و کامپوزيت دندانپزشکي

دکتر احراري-دکتر اسلامي
بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه‏اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي در 6 ماه اول بعد از بارگذاري
 
دکتر سرگلزايي- دکتر عرب
بررسی اثر پالپکتومی دندانهای شیری سگ به روش الکترو سرجری بر دندان های دائمی جانشین
 
دکتر صاحب علم- دکتر صراف
طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک فرم دهنده پلیت های ریکانستراکشن مطابق با آناتومی فک تحتانی بیمار

دکتر واعظي – دکتر رجائي
ارزیابی کیفیت استخوان در نواحی بی دندانی فکین قبل از گذاشتن ایمپلنت توسط نرم افزار رایانه ای ImageJ و بررسی ارتباط آن با ثبات اولیه و ثانویه ایمپلنت های دندانی

 
دکتر عرب – دکتر باقرپور
با افزايش هزينه پايان نامه اي با عنوان "ارزیابی مقایسه ای دو روش سفید کردن دندان ها با لیزر و home bleaching در درمان ضایعات لکه سفید" به مبلغ 000/000/277 ريال موافقت گرديد
 
دکتر احراري - دکتر اکبري
بررسي دقت وسايل رايج در قالبگيري ايمپلنتهاي دنداني به روش غير مستقيم close tray و مقايسه ان با روش مستقيمopen tray
 
دکتر نخعي – دکتر مدني
بررسی اثر چند فرآورده پروفیلاکتیک در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا در محيط دهاني تقليد شده با ريسک پوسيدگي کم يا زياد
دکتر فرزانه احراری- دکتر مريم فرقاني

بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS) بر مهارتهای عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد
 دکتر مریم بیدار- دکتر الهام پیش بین