طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  
 
                                                                                                                      

.......... طرح هاي تحقيقاتي سال 91 ..........

 
 
بررسی تاًثیر برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه (BLS)بر مهارتهای عملکردی دانشجویان سال پنجم دندانپزشکی مشهد
 
دکتر مریم بیدار- دکتر الهام پیش بین
بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیکی موثر در پوسیدگی در بزاق مبتلایان به سوءمصرف كريستال و میزان تغییر آن در دوران ترک
 
دكتر مجيد اكبري- دكتر مهسا شريفي
بررسی ریزنشت باکتریال سیلرهای MTA-fill apexوiRoot-SP
 
 
دکتر مريم بيدار- دکتر مريم فرقاني راد
مقايسه‏ي تغيير ايجاد شده درpHتوسط Calcium Enriched Mixtureو هیدروکسید‏کلسیم در نقايص تحليلي شبيه سازي شده در سطح ريشه
 
 
دکتر مريم فرقاني راد-دکتر حميد جعفرزاده
ارزیابی تغییرات ابعادی مفصل گیجگاهی‏ فکی در تصاویرCBCTمبتلایان به اختلالات مفصل تمپورومندیبولر(TMD)
 
 
دکترماهرخ ایمانی مقدم- دکترعلی باقرپور
بررسي اثر درمان با ليزر کم توان بر برگشت نتايج درمان به دنبال گسترش سريع کام در رت
 
 
دکتر اسلامي- دکتر احراري
مقايسه تاثير نيروهاي انتيروزيو ارتدنسي بر پالپ دندانهاي انسان در دو رده سني مختلف
 
 
دکتر ابطحي – دکتر اسلامي
بررسي اثر چند دهانشويه حاوي ذرات نانو روي تغيير رنگ مينا و کامپوزيت دندانپزشکي
 
 
دکتر احراري-دکتر اسلامي
بررسي ميزان تحليل استخوان كرستال در اطراف ايمپلنت هاي استوانه‏اي در مقايسه با ايمپلنت هاي مخروطي در 6 ماه اول بعد از بارگذاري
 
 
دکتر سرگلزايي- دکتر عرب
بررسی اثر پالپکتومی دندانهای شیری سگ به روش الکترو سرجری بر دندان های دائمی جانشین
 
 
دکتر صاحب علم- دکتر صراف
طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک فرم دهنده پلیت های ریکانستراکشن مطابق با آناتومی فک تحتانی بیمار
 
 
دکتر واعظي – دکتر رجائي
ارزیابی کیفیت استخوان در نواحی بی دندانی فکین قبل از گذاشتن ایمپلنت توسط نرم افزار رایانه ای ImageJ و بررسی ارتباط آن با ثبات اولیه و ثانویه ایمپلنت های دندانی
 
دکتر عرب – دکتر باقرپور
با افزايش هزينه پايان نامه اي با عنوان "ارزیابی مقایسه ای دو روش سفید کردن دندان ها با لیزر و home bleaching در درمان ضایعات لکه سفید" به مبلغ 000/000/277 ريال موافقت گرديد
 
 
دکتر احراري - دکتر اکبري
بررسي دقت وسايل رايج در قالبگيري ايمپلنتهاي دنداني به روش غير مستقيم close tray و مقايسه ان با روش مستقيمopen tray
 
 
دکتر نخعي – دکتر مدني
بررسی اثر چند فرآورده پروفیلاکتیک در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا در محيط دهاني تقليد شده با ريسک پوسيدگي کم يا زياد
دکتر فرزانه احراری- دکتر مريم فرقاني