امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

   
صورتجلسه 
   مرکز تحقيقات
 دندانپزشکی
 01/03/87 
 
جلسه اعضاء رابطین مرکز تحقیقات در تاریخ 1/3/87 در محل سمینار شماره1 با حضور اعضاء رابطین مرکز تحقیقات دندانپزشکی وگروههای آموزشی برگزار شدو موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت . در ابتدای جلسه رئیس مرکز تحقیقات دکتر بیدار خلاصه ای ازدستور کار جلسه بیان نمودند، سپس خانم دکتر پاک فطرت گزارش جامعی از نگارش اساسنامه واحد های پژوهشی مرکز تحقیقات ایراد کردند، همچنین آقای دکتر سرآبادانی به ضرورت طرح های تحقیقاتی چند مرکزی و عقد تفاهم نامه با دانشگاههای داخلی وخارجی و بخش صنعت اشاره نمودند، در ادامه و پیرو جلسات قبلی مرکز موارد ذیل به تصویب رسید: 1- نگارش اساسنامه توسط مسئولین محترم واحد های پژوهشی بصورت فارسی و انگلیسی وتحویل آن به مرکز تا تاریخ 1/4/87
2- مقرر شد الویت های تحقیقاتی قبل از تحویل به مرکز تحقیقات به امضا مدیران گروهها رسیده باشد.
3- انتخاب خانم دکتر جهانبین به عنوان رابط کمیته دانشجوئی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی
4- ضرورت تصویب طرح های تحقیقاتی که منجر به تغییر بر سیاستگزاری ، ارتقای سلامت جامعه و همچنین منجر به جذب بودجه گردد.
5- در رابطه با سایت مرکز مقررگردید دانستنیهای تازه و نتایج طرح های تحقیقاتی گروههای آموزشی در سایت گنجانده شود.
6- لیست دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز برای واحدهای پژوهشی در سال جاری توسط مسئولین واحدها آماده شود.
 
 
 
 

 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

مرکز تحقیقات دندانپزشکی > صورتجلسه > صورتجلسه شوراي عالی مرکز تحقيقات دندانپزشکی مشهد  


         
 
صورتجلسه شوراي عالی مرکز تحقيقات دندانپزشکی مشهد تاریخ 27/08/87 
 
        
 
جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات در تاریخ 27/8/87 در محل اتاق دفاع تز با حضورآقای دکتر جلیل توکل افشاری و آقای دکتر عبدا... هروی و اعضاء شورای عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی برگزار شد. در ابتدای جلسه مسئول وب سایت مرکز تحقیقات خانم سعادت گزارشی از عملکرد 6 ماهه اول سال87 را به صورت اسلاید ارائه دادند سپس آقای دکتر توکل افشاری موارد ذیل را مطرح نمودند:

1- سیاست گذاری و برنامه راهبردی و تعیین استراتژی در این شورا

2- تعیین اولویت در بحث پژوهش

3- تصویب طرح های تحقیقاتی در شورای عالی مراکز .

4- درج طرح های دو مرکزی در فعالیت های مرکز

5- توانمند سازی اعضای هیئت علمی مخصوصاً بالینی ها

6- اهمیت و توجه بیشتر به کمیته تحقیقات دانشجوئی

7- ارائه پیشنهادات مفید جهت برگزاری همایش ها

8- برگزاری جلسات شورای عالی مرکز به صورت جدی و با برنامه ریزی مدون

9- امضاء صورتجلسات توسط کلیه اعضاء محترم شورای عالی

10- طراحی پرسشنامه با اهداف مشخص برای هفته پژوهش

در ادامه توسط خانم دکتر بیدار موارد زیر مطرح و به تصویب رسید: انتخاب خانم دکتر قربانیان به عنوان مسئول گروه واحد پژوهش پروتز ، بازبینی پمفلت های آماده شده مرکز توسط اعضای محترم ، تهیه فرم نظرخواهی جهت هفته پژوهش و خرید تلویزیون LCD
 
 
 
 
 
 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 
 
 
 
صورت جلسه اعضاء رابطین
مرکزتحقيقات دندانپزشکی
                                                       11/10/87
 
 

جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات در تاریخ 11/10/87 در محل اتاق دفاع پایان نامه با حضورآقای دکتر عبدا... هروی و اعضاء شورای عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر سر آبادانی معاون اجرایی مرکز تحقیقات گزارشی از عملکرد مرکز تحقیقات در هفته پژوهش سال 87 را به صورت اسلاید ارائه دادند سپس دستور کار جلسه پیگیری شد که عبارتند از:

1. درخواست مسئول واحد سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی خانم دکتر عجمی جهت زیر مجموعه شدن واحد پژوهش دندانپزشکی پیشگیری بعنوان یکی از واحد های پژوهش مرکز تحقیقات و ارائه توضیحات لازم در مورد این واحد و در نهایت تصویب واحد پژوهش دندانپزشکی پیشگیری.

2. بررسی طرح ستادی مرکز تحقیقات با عنوان "تعیین راهکارهای عملی جهت تسریع اطلاع رسانی و ارائه خدمات پژوهشی مرکز تحقیقات " و تصویب آن توسط اعضاء شورا.

3. در ارتباط با طرح دو مرکزی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بنا به پیشنهاد همکاران مقرر شد به جای طرح دو مرکزی و پرداخت هزینه 50% به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با توجه به محدود بودن مرکز تحقیقات در تأمین طرح های دو مرکزی این طرح در مرکز تحقیقات دندانپزشکی مشهد و با جذب بودجه انجام شود.

4. انتخاب سرکار خانم دکتر پوستی بعنوان ویراستار انگلیسی سایت مرکز تحقیقات